ATYR1923 wiąże się z białkiem NRP2 znalezionym w kluczowych komórkach odpornościowych

ATYR1923, proponowana terapia sarkoidozy płuc, wiąże się w szczególności z białkiem receptora neuropiliny-2 (NRP2), który znajduje się na powierzchni komórek odpornościowych odpowiedzialnych za zapalenie i tworzenie ziarniniaków w sarkoidozie płuc, jak ogłosił twórca terapii, aTyr Pharma.

Wyniki te zostały opisane w dwóch artykułach, zatytułowanych „ATYR1923, Specifically Binds to Neuropilin-2, a Novel Therapeutic Target for the Treatment of Immune-Mediated Diseases” oraz „Neuropilin-2, the Specific Binding Partner to ATYR1923, Is Expressed in Sarcoid Granulomas and Key Immune Cells”, która zostanie przedstawiona na międzynarodowej konferencji ATS 2020, a następnie opublikowana w American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że te abstrakty, które pierwotnie zostały zaakceptowane do prezentacji na międzynarodowej konferencji ATS, zostały opublikowane w cenionym American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine”, powiedział Sanjay Shukla, MD, prezes i dyrektor generalny aTyr w komunikacie prasowym.

ATYR1923 jest cząsteczką immunomodulacyjną, która wiąże się z białkiem receptora, zwanym NRP-2. Konkretnie rzecz ujmując, ATYR1923 został zaprojektowany w celu obniżenia poziomu reakcji immunologicznych w stanach zapalnych.

W poprzednich badaniach na myszach wykazano, że ATYR1923 ma silne działanie immunomodulujące, zmniejszające zapalenie płuc poprzez zatrzymanie nacieku komórek immunologicznych zwanych neutrofilami do płuc.

Jednak „do tej pory niewiele wiadomo o roli NRP2 w regulacji immunologicznej i chorobie, w szczególności bardzo mało wiadomo o ekspresji NRP2 u chorych na sarkoidozę” – pisali badacze.

W pierwszym badaniu oceniano obecność i wzór NRP2 w komórkach pacjentów z sarkoidozą.

„Po raz pierwszy donosimy, że NRP2 jest wyrażany w próbkach pobranych od pacjentów z sarkoidozą z płuc i skóry” – pisali badacze.

W szczególności NRP2 wykryto na komórkach szpikowych – komórkach immunologicznych, które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu ziarniniaka i zapaleniu. Za pomocą myszy zespół potwierdził obecność NRP2 w różnych komórkach szpikowych, w tym w makrofagach, komórkach dendrytycznych, neutrofilach i T-komórkach.

„Wyraźnie pokazujemy, że ekspresja NRP2 może być wykryta na kluczowych komórkach układu odpornościowego, o których wiadomo, że odgrywają ważną rolę w zapaleniu i tworzeniu ziarniniaka” – pisali naukowcy. „Wyniki te podkreślają potencjał ATYR1923 do wywierania wpływu na różne komórki immunologiczne bezpośrednio związane z patologią docelowej populacji pacjentów”.

W drugim badaniu naukowcy scharakteryzowali specyfikę ATYR1923 dla receptora NRP2. W badaniach laboratoryjnych z udziałem ponad 4500 ludzkich białek błony osoczowej zaobserwowali specyficzną interakcję między białkiem ATYR1923 a receptorem NRP2. Zostało to później potwierdzone w linii komórkowej o nazwie HEK293, która została zmodyfikowana w celu uzyskania wyższego niż normalnie poziomu NRP2, a także w komórkach immunologicznych, w których NRP2 znajduje się na powierzchni komórki (w tym THP-1 spolaryzowane makrofagi M1).

„ATYR1923 konkretnie i selektywnie wiąże się z NRP2 na powierzchni komórki” – napisali naukowcy, dodając, że NRP2 jest „receptorem, o którym wiadomo, że wyraża się na wielu różnych typach komórek układu odpornościowego i odgrywa kluczową rolę w regulacji reakcji zapalnych”.

Wyniki badań potwierdzają immunomodulujące właściwości ATYR1923 i jego potencjał w zakresie łagodzenia chorób układu odpornościowego, takich jak sarkoidoza płucna.

„Wyniki streszczone w tych streszczeniach potwierdzają znaczącą rolę NRP2 w poważnych chorobach zapalnych, a dodatkowo wyjaśniają mechanizm działania ATYR1923 w jego zdolności do selektywnego wiązania się z tym unikalnym celem”, powiedział Shukla.

ATYR1923 jest badany w Fazie 1b/2a badania klinicznego u pacjentów z sarkoidozą płucną w Stanach Zjednoczonych. Badanie (NCT03824392) prowadzi obecnie rekrutację dorosłych uczestników (więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem), ale z powodu pandemii COVID-19 aTyr spodziewa się opóźnienia w zakończeniu rejestracji.

„Podczas gdy niektóre z naszych ośrodków badawczych, w których obecnie prowadzimy badania nad sarkoidozą płucną ATYR1923, pozostały aktywne, na naszą linię czasu wpłynęła pandemia [COVID-19] i spodziewamy się opóźnienia w zakończeniu zapisów” – powiedział Shukla w innym komunikacie prasowym. „Jesteśmy zachęcani przez nasze ostatnie interakcje z naszymi badaczami, ponieważ wdrażają oni procedury, które pozwalają im bezpiecznie ponownie zaangażować się w drugim kwartale i zakończyć naszą Fazę 1b/2a badania próbnego”.

W styczniu 2020 roku aTyr Pharma ogłosił umowę o współpracy i licencji z Kyorin Pharmaceutical na opracowanie i komercjalizację ATYR1923 w Japonii.