Rezonans magnetyczny może pomóc w diagnozowaniu sarkoidozy dotykającej kręgosłupa

Sarkoidoza dotykająca rdzenia kręgowego ma tendencję do wykazywania wyraźnych wzorców widocznych na rezonansie magnetycznym kręgosłupa, co może pomóc w prawidłowym rozpoznaniu tego typu choroby – mówi nowe badanie.
Badanie „Fenotypy kliniczne i Rezonans magnetyczny mielopatii związanej z sarkoidozą” zostało opublikowane w czasopiśmie „Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation”.

U około 5% pacjentów z sarkoidozą dochodzi do uszkodzenia układu nerwowego. Czasami może się to objawiać uszkodzeniem kręgosłupa, określanym jako mielopatia skojarzona z sarkoidozą (sarcoidosis-associated myelopathy – SAM). Rozpoznanie SAM może być jednak trudne, ponieważ jego objawy i oznaki – w tym cechy widoczne na rezonansie magnetycznym – mogą nakładać się na inne zaburzenia rdzenia kręgowego.

Konieczne jest lepsze zrozumienie cech charakterystycznych dla SAM, zwłaszcza że SAM jest łatwiejszy w leczeniu niż wiele innych zaburzeń rdzenia kręgowego (np. nowotwory).

Naukowcy ze szpitala Johns Hopkins Hospital przeanalizowali dane pochodzące od pacjentów, u których zdiagnozowano SAM, aby lepiej określić kliniczną i kręgosłupową charakterystykę rezonansu magnetycznego tej choroby.

Analizowali dane z 62 osób zdiagnozowanych w Johns Hopkins Myelitis i Myelopathy Center. Średni wiek tej grupy wynosił 47 lat, 33 osoby były płci męskiej (53%), a 30 osób to osoby pochodzenia afroamerykańskiego (48%). SAM był pierwszą kliniczną prezentacją sarkoidozy u 49 pacjentów (79%).

U 81% tych osób objawy SAM były przewlekłe, a najczęstsze – zgłaszane u 54 osób (87%) – były zaburzeniami czucia.

„Klinicznie, wykazaliśmy, że SAM ma zazwyczaj przewlekłą ewolucję czasową zdominowaną przez objawy zmysłowe”, napisali naukowcy.

Płyn otaczający mózg i rdzeń kręgowy – znany jako płyn mózgowo-rdzeniowy (CSF) – był analizowany u 4 z tych pacjentów. Wyniki wykazały podwyższoną liczbę komórek odpornościowych (pleocytoza) u 34 osób (79%), oraz nienormalnie wysoki poziom białka u 32 (74%).

„Nasze badania wykazały, że badania płynu mózgowo-rdzeniowego w SAM zwykle ujawniają niespecyficzne markery stanu zapalnego (tj. pleocytozę i podwyższone stężenie białka)” – pisali badacze.

Odnotowano cztery wzorce cech rezonansu magnetycznego. Najczęstszym objawem było rozległe podłużne zapalenie rdzenia – czyli zmiany, które rozciągają się na trzy lub więcej kręgów – wykryte u 28 osób (45%).

U sześciu osób (10%) zaobserwowano wzór zapalenia w miejscach zwyrodnienia krążków, „zużycie” krążków, które pomaga zamortyzować każdy z kręgów.

W połączeniu z wcześniejszymi badaniami, wyniki te sugerują, że rozległe podłużne zapalenie rdzenia „można uznać za klasyczny fenotyp obrazowy SAM” – pisali naukowcy. „Jednakże” dodali, „biorąc pod uwagę, że ten wzór zmiany rezonansu magnetycznego był obecny tylko w 45% naszej kohorty, nasz opis innych odrębnych fenotypów obrazowych występujących w SAM ma szczególne znaczenie”.

Co ciekawe, u 26 pacjentów stan zapalny występował głównie w tych częściach rdzenia kręgowego, które są narażone na obciążenia mechaniczne.

„Interpretujemy te obserwacje jako sugerujące, że zapalenie SAM może mieć tendencję do preferowania obszarów rdzenia kręgowego podatnych na obciążenia mechaniczne, potencjalnie dostarczając wskazówek do patofizjologii tego stanu”, pisali naukowcy.

Odkrycia te zarysowują tendencję do manifestowania się SAM, szczególnie w odniesieniu do wyników rezonansu magnetycznego. „Poprzez szczegółowy przegląd neuroobrazowy dużej liczby przypadków zidentyfikowaliśmy szereg charakterystycznych wzorców zmian… potencjalnie pomocnych lekarzom w rozpoznawaniu i diagnozowaniu SAM”, dodał zespół.

Przyszłe badania są potrzebne „do zbadania ewolucji zmian i tego, jak korelują one z wynikami klinicznymi”, stwierdził zespół.