Podejrzenie sarkoidozy serca, a płeć

sarkoidoza serca a plec

Najnowsze badania nad sarkoidozą serca

Najnowsze badania sugerują, że kobiety z podejrzeniem sarkoidozy serca doświadczają bólu w klatce piersiowej i kołatania serca częściej niż mężczyźni, ale ich serce jest dotknięte chorobą w mniejszym stopniu.

Jednak częstość zgonów, albo poważnej arytmii komorowej – nieprawidłowego rytmu w dolnych komorach serca – w perspektywie długoterminowej była podobna u pacjentów płci zarówno płci męskiej jak i żeńskiej.

„Odkrycia te stanowią silny argument za rutynowym i systematycznym włączaniem specyficznych dla płci analiz do badań nad sarkoidozą”, powiedział dr Chetan Shenoy, profesor nadzwyczajny z University of Minnesota Medical School i główny autor badania, w komunikacie prasowym.

„Takie praktyki mogą ostatecznie doprowadzić do lepszego zrozumienia różnic płciowych w diagnostyce, leczeniu i [rokowaniu] pacjentów z podejrzeniem sarkoidozy serca i promować lepsze wyniki u obu płci” – powiedział.

Badanie, „Różnice płci u pacjentów z podejrzeniem sarkoidozy serca oceniane za pomocą rezonansu magnetycznego układu krążenia”, zostało opublikowane w Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology.

Sarkoidoza serca - różnice płci

Sarkoidoza jest chorobą, w której małe skupiska komórek zapalnych (ziarniniaki) tworzą się w różnych tkankach i narządach. Sarkoidoza serca to nazwa nadana tej chorobie, gdy ziarniniaki dotyczą serca. Jej objawy obejmują ból w klatce piersiowej i nieregularne bicie serca (arytmia) lub blok serca, ponieważ ziarniniaki zakłócają sygnały elektryczne, które powodują skurcz mięśnia sercowego.

Kobiety są bardziej narażone na rozwój sarkoidozy niż mężczyźni. Są one również bardziej narażone na śmierć w szpitalu z powodu powikłań sercowych oraz na nagłą śmierć sercową. Jednak „istnieje niewiele danych dotyczących różnic między płciami w podejrzewaniu sarkoidozy serca” – napisał zespół badawczy.

„Chociaż czynniki biologiczne różnią się między płciami, różnice płci u pacjentów z podejrzeniem sarkoidozy serca nie były systematycznie badane”, powiedział Shenoy. „Naszym celem było zbadanie różnic płciowych w prezentacji klinicznej pacjentów z podejrzeniem sarkoidozy serca, zajęciem serca na obrazowaniu rezonansu magnetycznego układu krążenia i długoterminowych wyników klinicznych”.

Przebieg badania

W badaniu wzięło udział 324 pacjentów z podejrzeniem sarkoidozy serca, w tym 163 kobiety i 161 mężczyzn. Podczas gdy kobiety i mężczyźni mieli podobną częstość występowania objawów, takich jak duszność, bliskie omdlenia lub zasłabnięcia, lub nieprawidłowe rytmy serca, kobiety częściej niż mężczyźni miały ból w klatce piersiowej (37,4% vs. 23,6%) i kołatanie serca (39,3% vs. 26,1%).

Z kolei serce było u kobiet mniej uszkodzone: charakterystyczne cechy późnego wzmocnienia gadolinowego występowały rzadziej u kobiet niż u mężczyzn (20% vs. 35%). Wzmocnienie gadolinowe jest techniką stosowaną w rezonansie magnetycznym serca do wykrywania chorób serca, w tym sarkoidozy serca.

Ponadto, mniejszy odsetek kobiet spełniał kryteria Heart Rhythm Society (23% kobiet vs. 36% mężczyzn) oraz kryteria wytycznych Japanese Circulation Society z 2016 roku (8% vs. 19%) dla klinicznego rozpoznania sarkoidozy serca.

Nie było różnic w łącznej ocenie zgonu z wszystkich przyczyn lub istotnych zaburzeń rytmu pochodzących z dolnych komór serca (arytmia komorowa) u kobiet i mężczyzn. Ale kobiety miały mniejszą częstość występowania arytmii komorowej.

„Zaobserwowaliśmy wyraźne różnice płci u pacjentów z podejrzeniem sarkoidozy serca” – napisali badacze. „Zidentyfikowano paradoks, w którym pacjenci płci żeńskiej mieli większą częstość występowania bólu w klatce piersiowej i kołatania serca niż pacjenci płci męskiej, ale mniejsze zajęcie serca”.

Większe, wieloośrodkowe badanie jest potrzebne, aby potwierdzić te ustalenia, zauważyli naukowcy.

Shenoy otrzymał również grant od National Institutes of Health’s National Heart, Lung, and Blood Institute, aby sklasyfikować pacjentów z sarkoidozą serca zgodnie z ich ryzykiem gorszych wyników, na podstawie wyników obrazowania magnetycznego rezonansu serca.